(Oud) leerling
Werkgever
Ouder / Opvoeder


Wat is Pro-bureau:
Pro-bureau begeleidt de leerlingen van school naar werk.
Oud leerlingen kunnen ook met vragen over werk en opleiding naar het Pro- bureau komen.

Wat doet Pro-bureau:
 alle leerlingen een baan
 of regelt je scholing
 Je  geholpen wordt als er problemen zijn op het werk of de scholing
 Je helpt bij aanvragen bij het UWV of MEE

Wat doet het Pro- bureau nog meer:

 het vinden van een stageplaats
 het begeleiden van een stage
 helpt  bij  IOP's
 regelt scholing of cursussen
helpt je op weg naar werk

 houdt contact met ouders over je stage.

 geeft voorlichting aan  jou  en je ouders over :
> van stage naar werk  
> scholing
> vervolg onderwijs (ROC).
> avondschoo

l Begeleidt je  2 jaar op afstand na het verlaten van de school.

 Regelt zaken met:
> Vervolgscholen
>  UWV
> gemeente
> CJB
> bedrijven
> zorgt voor een goede overdracht naar: bedrijf, integratiebedrijf, vervolg- of avondschool.


Wat is Pro-bureau:
Pro-bureau begeleidt de leerlingen van school naar werk.
Het Pro-Bureau is de plek waar werkgevers informatie kunnen vinden die van belang is voor stages en het in dienst nemen van leerlingen uit praktijkonderwijs.
Het Pro-bureau is onderdeel van de school en regelt alle zaken rond de stages en werk. Het regelt de contacten met UWV, het re-integratiebedrijf  en de Gemeente.

Wat doet Pro-bureaul:
Het Pro-bureau is er voor u!
Als u vragen hebt over opleidingen en subsidies, maar ook over re-integratie en job-coaching kun u die hier vinden.

Plaats in de school:
U kan altijd even langs gaan bij de school. De openingstijden van het Pro-bureau staan op de site van de praktijkschool. (zie link) Een telefoontje of mailtje kan ook altijd.

Over Pro-bureau Website
De website is een interactief medium, waar werkgevers, leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over de toeleiding naar werk. Over de avondschool en job-coaching, subsidies en vervolg onderwijs.


Wat is Pro-bureau:

Pro-bureau begeleidt de leerlingen van school naar werk.
Ouders van leerlingen die op het Pro gezeten hebben kunnen ook met vragen over werk en opleiding naar het Pro- bureau.

Wat is het doel:
Door een goede begeleiding proberen we voor alle leerlingen een baan te verwerven
Het pro bureau  regelt  de stage  scholing. Leerlingen worden   geholpen als er problemen zijn op het werk of de externe scholing. Ouders worden geadviseerd  bij aanvragen bij het UWV of MEE.

Wat doet het Pro- bureau nog meer:

Het Pro-bureau  vindt een  stageplaats voor iedere leerling. Ouders en leerlingen worden hierbij betrokken. Medewerkers zorgen voor de begeleiding van de stage. Helpt  bij  het opstellen van IOP's  of transitieplannen.
Het Pro-bureau regelt scholing of cursussen om de leerling  te ondersteunen op weg naar werk.
Medewerker probureau houdt contact met de ouders over de stage, geeft voorlichting aan de ouders over: het traject van  stage naar werk scholing
vervolgonderwijs (doorstroom ROC), avondschool

Regelt zaken met:.
> Vervolgscholen
> UWV
> gemeente
> CJB

> bedrijven
Het Pro-bureau zorgt voor een warme overdracht naar: bedrijf, integratiebedrijf vervolg- of avondschool.
Begeleidt de leerling  2 jaar op afstand na het verlaten van de school.